Pružanje pomoći u fazama medicinske evakuacije u slučaju akutnog zatajenja bubregaPružanje pomoći u fazama medicinske evakuacije u slučaju akutnog zatajenja bubrega
Akutno zatajenje bubrega kod djece. razlogaAkutno zatajenje bubrega kod djece. razloga
Dijagnostici i liječenju hemolitički-uremičnog sindrom. izglediDijagnostici i liječenju hemolitički-uremičnog sindrom. izgledi
Spironolakton može biti efikasan agent za liječenje hronične bubrežne insuficijencijeSpironolakton može biti efikasan agent za liječenje hronične bubrežne insuficijencije
Oštećenom funkcijom bubrega tokom udara i načela njihovog tretmanaOštećenom funkcijom bubrega tokom udara i načela njihovog tretmana
TerapijaTerapija
Akutno zatajenje bubrega u rane i oštećenjaAkutno zatajenje bubrega u rane i oštećenja
Pijelitis, upale bubrežne karlice. Akutna upala sluznice i gornjeg urinarnog puteylohanki čaše…Pijelitis, upale bubrežne karlice. Akutna upala sluznice i gornjeg urinarnog puteylohanki čaše…
Izostenuriya. Uremije u zatajenje bubregaIzostenuriya. Uremije u zatajenje bubrega
Kontrast Nefropatija: uzroci, liječenjeKontrast Nefropatija: uzroci, liječenje
© 2018 bo.gurushealth.ru